DiaSorin הכריזה על השקת ריאגנט Analyte Specific Reagent (ASR) המזהה את הגן B17R/B18R של נגיף אבעבועות הקוף

DiaSorin הכריזה על השקת ריאגנט Analyte Specific Reagent (ASR) המזהה את הגן B17R/B18R של נגיף אבעבועות הקוף, נגיף האורתופוקס שאחראי למצב החירום המתמשך בבריאות הציבור ב-2022. ה-ASR יכול לשמש מעבדות קליניות לפיתוח ולאימות בדיקות לזיהוי DNA של וירוס אבעבועות הקוף למטרות אבחון וכן מעבדות שאינן קליניות לפיתוח ולאימות בדיקות למחקר, למטרות משפטיות ולמטרות אחרות שאינן קליניות

מאז מקרה אבעבועות הקוף המאומת הראשון במאי 2022, האבחנות החיוביות עלו ברחבי העולם ליותר מ-76,000 ב-109 מדינות, כולל 28,300 מקרים מאומתים בארה”ב וכמה מאות מקרים בישראל. התפרצות זו לאחרונה מציגה תסמינים לא טיפוסיים וכתוצאה מכך לאבחון שגוי, המהווה אתגר עבור מערכות שירותי הבריאות. במקרים רבים, הנגעים האופייניים הקשורים לזיהום השכיח אינם מתרחשים והדבר תרם להתפשטות המהירה ברחבי אירופה וצפון אמריקה באוכלוסיות בסיכון גבוה. כיום, יש צורך בבדיקות ספציפיות לאבעבועות הקוף  במעבדה הקלינית, מכיוון שהמחסור במבחנים מולקולריים יכול להוות אתגר בעת שליטה בהתפרצויות בריאות הציבור. הריאגנט החדש של DiaSorin מציע למעבדות הקליניות את הגמישות לפיתוח בדיקת אבחון אבעבועות רוח ספציפית משלהן כדי לנהל את צורכי האבחון המקומיים.

אתם עוזבים כעת את אתר דיאסורין ישראל. קישור זה יעביר אתכם לאתר חיצוני בו מדיניות הפרטיות היא בהתאם לזו שבחרה החברה המחזיקה באתר.

אתם האחראים הבלעדיים על פעילותיכם באתר החדש אליו אתם מועברים.