מדיניות הפרטיות

אתר דיאסורין
1. הפרטיות של המשתמשים חשובה לDiaSorin- . כדי לשפר את ההגנה על הפרטיות של המשתמש, מספקת DiaSorin מידע זה לגבי מדיניות הגנת הפרטיות שלה.

מה אנחנו עושים עם המידע
2. מסירת פרטי המשתמש ונתונים אחרים אודות המשתמש באתר, תהווה הסכמה והיתר לDiaSorin- לעשות בהם שימוש, לשם מתן שירותיה באמצעות האתר, לרבות שיפור השירותים, בכלל זה הסכמה לקבלת מסרים, הודעות, תכתובות, שאלונים, בדיקות תקופתיות, סקרים וכו’ שנועדו לשפרם.
3. שימוש בפרטים שתמסור וגם בנתונים שייאספו תוך כדי השימוש באתר, ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, לרבות על מנת:
– לאפשר לך להשתמש בשירותים באתר.
– לזהות אותך במהלך כניסות חוזרות שלך לאזורים הטעונים הרשמה וכדי לחסוך ממך להזין בכל פעם את פרטיך.
– לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר וליצור שירותים ותכנים חדשים המתאימים לדרישות המשתמשים באתר וציפיותיהם וכן, לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים.
– להתאים פרסומות ומידע מסחרי ושיווקי להעדפותיך האישיות כגון מבצעים, קופונים ומסרים.
– להתאים את המודעות שיוצגו לעיניך בעת הביקור והגלישה באתר לתחומי ההתעניינות שלך. המידע שישמש אותנו לצורך כך לא יזהה אותך אישית בשם או בכתובת.
– לשלוח אליך מדי פעם מידע בדבר שירותים, תכנים והצעות שיכולים לעניין אותך וכן מידע שיווקי ופרסומי – בין אם מידע שאנו עצמנו נפרסם ובין אם מידע שנקבל ממפרסמים אחרים. מידע כזה ישוגר אלייך רק אם נתת הסכמה מפורשת לכך, ובכל עת תוכל לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלתו בהתאם להוראות סעיף 30א לחוק התקשורת [בזק ושירותים], התשמ”ב-1982.
– ליצור איתך קשר (במקרה הצורך) או לנתח ולמסור מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים. גם מידע זה לא יזהה אותך אישית למעט במקרים של ביטול עסקה.
4. כמו כן ניתן יהיה לעשות שימוש בפרטים שתמסור ובנתונים שייאספו תוך כדי שימושך באתר לשם תפעולו ופיתוחו התקינים של האתר ולכל מטרה אחרת המפורטת במדיניות פרטיות זו או בתנאי השימוש של איזה מהשירותים הרלוונטיים באתר.
5. DiaSorin מתחייבת לשמור על המידע בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-1981 (להלן: “חוק הגנת הפרטיות”), ולא תעביר מידע המזהה אותך אישית לצדדים שלישיים, אלא במקרים המפורטים להלן:
– אם תפר את תנאי השימוש באתר או את תנאיו של הסכם כלשהו שאישרת בקשר עם שימושך ופעילותך באתר.
– אם תבצע או תנסה לבצע באמצעות האתר, או בקשר איתו, פעולות שנראה לכאורה כי הן מנוגדות לדין.
– אם DiaSorin תקבל צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי, אף אם אינו בית המשפט.
– בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין DiaSorin (לרבות חברות בנות  ו/או חברות קשורות) ו/או מי מטעמה.
– בכל מקרה שמסירת המידע, לפי שיקול דעתה הבלעדי של DiaSorin, נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך או כדי למנוע נזק חמור לגופו של צד שלישי.
6. DiaSorin תהיה רשאית להעביר את פרטיך והמידע שנאסף בעקבות השימוש שעשית באתר לחברות או ארגונים אחרים הקשורים ל- DiaSorin, ובלבד שהם ישתמשו במידע זה רק בהתאם להוראות מדיניות פרטיות זו.
7. DiaSorin תהיה רשאית למסור ולשתף מידע אנונימי, מצרפי וסטטיסטי עם חברות או ארגונים אחרים הקשורים בניהול ובתפעול השוטף של האתר וכן עם ספקים, שותפים עסקיים, מפרסמים וכל צד שלישי בהתאם לשיקול דעתה בלעדי, אך לא תחשוף בפניהם, ביודעין או במכוון, את זהותך ללא הסכמתך.
8. ככל שDiaSorin תארגן את פעילות האתר במסגרת תאגיד אחר, וכן במקרה של מיזוג עם גוף אחר או מיזוג פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי, DiaSorin תהא רשאית להעביר לתאגיד החדש העתק מן המידע שנאגר אודותיך וכן כל מידע סטטיסטי ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו את הוראות מדיניות פרטיות זו.
9. DiaSorin פועלת כמיטב יכולתה על מנת למנוע כניסה לא מורשית למאגרי המידע שלנו.

קוקיז (cookies)-
10. קוקיז הם פיסות מידע קטנות המאוחסנות במכשיר באמצעותו המשתמש עושה שימוש באתר וקשורות למידע של המשתמש. DiaSorin משתמשת הן בקוקיז של תעבורת תקשורת אשר הפעלתם מסתיימת בעת סגירת הדפדפן, והן בקוקיז קבועים המאוחסנים במכשיר שבאמצעותו עושה המשתמש שימוש באתר.
11. הקוקיז הקבועים לא ימחקו בעת סגירת הדפדפן, קוקיז אלו שומרים פרטי תעבורת רשת ושימוש בשירות ע”י המשתמש, לרבות העדפותיו. בדרך כלל הדפדפן או המכשיר קולטים קוקיז באופן אוטומטי.
12. בחלק מהמכשירים והדפדפנים קיימת האפשרות לחסום שימוש בקוקיז. אם המשתמש מעדיף זאת והמכשיר או הדפדפן של המשתמש תומכים באפשרות הזו, המשתמש יוכל לערוך את אפשרויות הדפדפן או המכשיר לחסום קוקיז בעתיד. DiaSorin משתמשת בקוקיז על מנת, לדוגמה, לעקוב אחר השימוש שעושים המשתמשים באתר וכך ללמוד כיצד לשפר את חווית השימוש ולהתאים את המוצרים וסדר הצגתם באתר.
13. כמו כן, קוקיז מאפשרים ל- DiaSorin לתפעל את האתר. אם תדחה את השימוש בקוקיז, ייתכן שעדיין תוכל להשתמש באתר, עם זאת, הגישה שלך לאזורים ושירותים מסויימים באתר זה עלולה להיות מוגבלת.
14. קוקיז נשמרים בדפדפן ו- DiaSorin ניגשת אליהם בעזרת הקוד. למען הסר ספק DiaSorin אינה שומרת את הקוקיז במקומות אחרים שאינם הדפדפן. כל קוקי נשמר לתקופת זמן מסויימת בהתאם לצורך.
15. למשתמש ישנה אפשרות לראות דרך הדפדפן את הערכים הנשמרים בכל קוקי ואף למחוק אותם בהגדרות הדפדפן.

יצירת קשר
לשאלות בעניין הגנת הפרטיות באתר, וכן לתלונות על הטיפול במידע באתר, אנא פנה לאחראי על הגנת הפרטיות באתר בכתובת: info.israel@diasorin.it

אתם עוזבים כעת את אתר דיאסורין ישראל. קישור זה יעביר אתכם לאתר חיצוני בו מדיניות הפרטיות היא בהתאם לזו שבחרה החברה המחזיקה באתר.

אתם האחראים הבלעדיים על פעילותיכם באתר החדש אליו אתם מועברים.